Tiahuanacu Artifacts

  • In La Paz, Tiahuanacu artifacts displayed.
  • photo from Pat Edwins, Grp 36